Vizyon ve Misyon

Vizyon - Misyon

İş Hayatına Bakışımız?

Projelerimizi müşteri odaklı ve Ülke ekonomisine pozitif katkıda bulunacak şekilde, yerli üretime destekçi ve yerli üretimin kalkınmasına yardımcı olacak hedeflerle ilerlemek. Ülkemizin enerji üretiminde lider ülkeler arasında olması için çalışmak ve bu konuda katkıda bulunmak.

Sektörel tecrübemizle Ülke Enerji Sektörünü Uluslararası bir büyüklüğe kavuşturup, temsil etme yeterliliğini tamamlamak ve doğa dostu enerji sistemleri ile çevre duyarlılığı ön planda enerji üretim santralleri üretmek.