Hidro Elektrik

Dünyanın en büyük parçası olan suyun gücü ile, hayata büyük enerji katıyoruz.

Güneş Enerjisi

Gücümüzü güneşden alıp, doğa ile iç içe ve doğaya saygılı yenilenebilir bir enerji sistemi sunuyoruz.

Biyogaz Enerjisi

Geri dönüşüm ile harcanılan enerjiyi, yerine koyacak akıllı ve yararlı sistemler üretiyoruz.

Rüzgar Enerjisi

Doğanın getirilerini enerjiye dönüştürerek, en doğru ve çözümcü sistemlerle birleştiriyoruz.

Son Projemiz

Ankara İli Sincan İlçesi Anayurt Mahallesi mevkiinde kurulan mekanik gücü 3,285 MWm elektriksel gücü 3,201 MWe olan De Solar 7 Biyogaz Enerji Santrali YEKDEM tarafından desteklenerek geçici kabulü yapılmıştır. Santralin organize hayvancılık bölgesi içerisinde yer alması, atığın toplanması ve santrale işlenmek üzere getirilmesi aşamalarını kolaylaştırmaktadır. Tesiste anaerobik çürütme teknolojisi ile işlenmesi sonucu biyogaz, enerji ve gübre üretimi gerçekleşecektir. Organik atıklardan kullanılabilir biyogaz elde edilecek ve gaz motorları (kojenerasyon) ile elektrik ve ısı üretimi sağlanacaktır. Tesiste elektrik üretimi harici çıkan işlenmiş fermente katı ve sıvı ürün organik gübre olarak değerlendirilecektir.

Analiz ve Projelendirme

Arazi keşif, verimlilik ve ulaşım gibi bir çok konuda enerji için daha elverişli düşüncelerinizin analiz ve projelendirmesini gerçekleştiriyoruz

Kurulum

En kaliteli ve üretken çözüm ortakları ile anahtar teslim bir tesis kurulumu yapıyor ve gerekli bilgi ve teknik dökümantasyonu sağlıyoruz

İşletme

Yasal süreçler ve kurulu bir sistemin çalıştırılması, kontrolü ve işletme mekanizmasını oluşturarak yönetilmesi ve satışının yapılmasında yanınızdayız

İstatistik

Proje verimlilik analizlerinden, ürünlerin teknik desteğine kadar bir çok konuda ömür ve yeterliliklerin istatistiksel sonuçlarını oluşturuyoruz