BES

Biyogaz organik maddelerin anaerobik fermantasyonu sonucu elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz sistemlerinin çekiciliği , çevresel ve sağlık ile ilgili sorunlara yol açan organik atıkları girdi olarak kullanması ve bu atıkları değere çevirmesindendir. Özellikle kırsal kesimde oldukça fazla miktarda bulunan hayvansal atıklar, biyogaz sistemleri için önemli girdilerdendir. Bu atıklar ya uzun süre bekletilerek tarımsal uygulamalarda gübre olarak kullanılmakta ya da tezek denilen forma çevrilerek verimsiz bir şekilde yakılmaktadır. Biyogaz teknolojilerinin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Bu sistemler, hayvansal atıkların bekletilmeden kullanılmasına olanak tanımakta, enerji içeriği yüksek olan biyogazla birlikte, yabancı ot tohumlarının ve patojenlerin giderildiği, bitkilerin kullanımına elverişli formda yüksek azot içeriğine sahip organik gübre sağlamaktadır.

Sincan Biyogaz Enerji Santrali

Ankara İli Sincan İlçesi Anayurt Mahallesi mevkiinde kurulan mekanik gücü 3,285 MWm elektriksel gücü 3,201 MWe olan De Solar 7 Biyogaz Enerji Santrali YEKDEM tarafından desteklenerek geçici kabulü yapılmıştır. Santralin organize hayvancılık bölgesi içerisinde yer alması, atığın toplanması ve santrale işlenmek üzere getirilmesi aşamalarını kolaylaştırmaktadır.

Tesiste anaerobik çürütme teknolojisi ile işlenmesi sonucu biyogaz, enerji ve gübre üretimi gerçekleşecektir. Projede organik atıklardan kullanılabilir biyogaz elde edilecek ve gaz motorları (kojenerasyon) ile elektrik ve ısı üretimi sağlanacaktır. Projede elektrik üretimi harici çıkan işlenmiş fermente katı ve sıvı ürün organik gübre olarak değerlendirilecektir.

Hizmetler

  1. Fizibilite Raporu İncelenmesi ve Hazırlanması
  2. EPDK Lisans Başvuru Sürecinin Yürütülmesi
  3. ETKB Projelerinin Hazırlanması ve Onaylatılması
  4. Elektromekanik Teçhizat Seçimi
  5. Tesis Kurulumu Aşamasında Müşavirlik Hizmetleri
  6. Kabul İşlemlerinin Yürütülmesi
  7. Bakım, Onarım ve İşletme Hizmetleri