HES

Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji taşımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal ya da borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler.

Özgüven Hidroelektrik Santrali

7,957 MWm / 7,638 MWe gücünde toplam 2 adet üniteden oluşmaktadır. Toplam kurulu gücü 15,914 MWm / 15,276 MWe olan projenin Artvin İli Yusufeli ilçesi sınırları dahilinde kurulması planlanmaktadır.

Hizmetlerimiz:

  • Fizibilite Raporu İncelenmesi ve Hazırlanması
  • EPDK Lisans Başvuru Sürecinin Yürütülmesi
  • DSİ Projelerinin Hazırlanması
  • ETKB Projelerinin Hazırlanması ve Onaylatılması
  • Elektromekanik Teçhizat Seçimi
  • Tesis Kurulumu Aşamasında Müşavirlik Hizmetleri
  • Kabul İşlemlerinin Yürütülmesi
  • Bakım, Onarım ve İşletme Hizmetleri