RES

Rüzgar dünya yüzeyinin düzensiz ısınması sonucu oluşur. Rüzgar tribünlerinden elektrik enerjisi elde edilir. Rüzgar türbinleri hareket halindeki havanın enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinelerdir. Rüzgar enerjisi yenilenebilir olması ülkemiz için kulanımının elverişli olması sebebi ile avantajlı enerji kaynaklarımızdan biridir.

Hamzabeyli Rüzgar Enerji Santrali

Edirne İli Lalapaşa İlçesi’nde bulunan 2×3 MW gücünde Mart 2017’de devreye alınan santralin 20 MW’a kadar çıkması planlanmaktadır. Tesiste 3 MWm / 1.5 MWe gücünde 2 adet rüzgar türbini bulunmaktadır.

Hizmetler

  1. Fizibilite Raporu İncelenmesi ve Hazırlanması
  2. Saha Tespiti ve Uygunluk Çalışması
  3. EPDK Lisans veya Çağrı Mektubu Başvuru Sürecinin Yürütülmesi
  4. ETKB Projelerinin Hazırlanması ve Onaylatılması
  5. Elektromekanik Teçhizat Seçimi
  6. Tesis Kurulumu Aşamasında Müşavirlik Hizmetleri
  7. Kabul İşlemlerinin Yürütülmesi
  8. Bakım, Onarım ve İşletme Hizmetleri